Regulamin wyznaczonego miejsca do kąpieli

 

 1. Kąpielisko strzeżone jest codziennie przez Ratowników WOPR.

2. Kąpielisko i plaża  jest obiektem administrowanym przez Stowarzyszenie Omega.

3. Kolory flag na kąpielisku oznaczają:

biała – kąpiel dozwolona

czerwona – kąpiel zabroniona

brak flagi – kąpielisko zamknięte

4. Kolory boi na kąpielisku oznaczają strefy:

białe – brodzik dla dzieci o głębokości do 0,4m

czerwone – strefa dla nieumiejących pływać o głębokości do 1,2m

żółte – strefa dla umiejących pływać o głębokości do 4m

5. Kąpielisko i plaża  czynne są  w okresie letnim w godzinach od 10:00 do 18:00 w dniach, w których wywieszona jest biała flaga. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za osoby korzystające  z kąpieliska poza godzinami określonymi w regulaminie.

6. Korzystanie z kąpieliska i plaży jest nieodpłatne.

7. Za przedmioty, wyposażenie i odzież pozostawione na terenie kąpieliska i plaży  zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.

8. Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska i plaży oraz kąpać się tylko w wyznaczonym miejscu pod opieką osób dorosłych.

9. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, jak również wnoszenia, spożywania i sprzedaży alkoholu na terenie plaży.

10. Zabronione jest  leżakowanie na pomostach; dozwolone jest na  plaży kąpieliska.

11. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

12. Osoby korzystające z kąpieliska winny stosować się do poleceń ratowników.

 

OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE KĄPIELISKA I PLAŻY NIE WOLNO:

 • pływać na materacach i na innych sprzętach dmuchanych,
 • przekraczać wyznaczonego kąpieliska dla nieumiejących pływać, jeśli nie umieją pływać,
 • wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga,
 • leżakować i biegać po pomostach,
 • używać do mycia ciała w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej,
 • niszczyć urządzeń i sprzętu znajdujących się na plaży,
 • zakłócać spokój i wypoczynek innym osobom,
 • wrzucać i popychać inne osoby do wody,
 • pić napojów alkoholowych,
 • grillować
 • zaśmiecać teren kąpieliska i plaży,
 • wjeżdżać pojazdami,
 • wprowadzać psów i innych zwierząt.

 

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową.

 

Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

 

Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel.

 

Sponsorzy

Operator

Klub Sportowy Bagry ul. Kozia 30 30-733 Kraków