Regulamin wypożyczalni

1. Wypożyczalnia sprzętu pływającego czynna od 10.00 do 18.00.

2. Do dyspozycji plażowiczów:

 • rowery wodne 4 osobowe
 • kajaki 2 osobowe (+ dokładka dla małego dziecka)

3. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 14 lat. Wypożyczenie odbywa się na podstawie ważnego dokumentu z adresem, który to dokument wypożyczający jest zobowiązany zdeponować u osoby wypożyczającej sprzęt na czas użytkowania wypożyczonego sprzętu.

4. Pełnoletnia osoba dysponująca sprzętem pływającym powinna zabrać na pokład tylko jedną osobę nieumiejącą pływać pod warunkiem, że pasażer przez cały okres pływania będzie miał założoną kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną.

5. Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

6. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób jest ten sprzęt pływający dopuszczony.

7. Nie wypożycza się sprzętu osobom w stanie nietrzeźwym.

8. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn (np. zbyt trudnych warunkach do pływania)

9. Liczebność załogi na jednostce pływającej ustala osoba wypożyczająca sprzęt na podstawie instrukcji eksploatacji sprzętu lub jego aktualnego stanu technicznego.

10. Ilość dodatkowego sprzętu ratunkowego na jednostkę pływającą ustala każdorazowo osoba wypożyczająca sprzęt. Sprzęt może być użytkowany wyłącznie w godzinach pracy po dokonaniu przez osobę wypożyczającą sprzęt odpowiedniego zapisu w dzienniku pływań.

10. Użytkownikom sprzętu zabrania się :

 • kąpieli podczas pływania
 • odstępowania sprzętu pływającego
 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
 • picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą
 • wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • zabieranie na pokład sprzętu pływającego zwierząt.

11. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do :

 • przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej
 • stosowania się do zaleceń osoby wypożyczającej
 • reagowania na sygnał natychmiastowego powrotu do przystani wydany przez osobę wypożyczającą sprzęt
 • zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
 • opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,
 • zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany.

12. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, a w szczególności za jego zaginięcie w czasie okresu wypożyczania. Również uszkodzenia powstałe w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu naprawiane są na koszt wypożyczającego.

13. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

14. Wypożyczający wypożyczając sprzęt zgadza się tym samym z regulaminem wypożyczalni sprzętu wodnego.

 

Sponsorzy

Operator

Klub Sportowy Bagry ul. Kozia 30 30-733 Kraków